Květy se probouzí... 2023 - Poznali jste je?

místo

webové stránky muzea

trvá do

Jarní přírodovědná soutěž pro MŠ, 1. - 2. ročník ZŠ a speciální školy

Poznali jste tyto rostliny?

K posledním dvěma "rostlinám" děti vymýšlely jména:
plechovníček lesklý
hnusněnka plechovková
plešťule jedovatá
plechovička

lahvovník ostuda
láhvovka zelená
lahvinka nazelenalá
lahváček

Děti odpověděly správně na dvě otázky:
1/ Konvalinka vonná je jedovatá.
2/ Bobulku vraního oka čtyřlistého neochutnáme, protože je jedovatá. Třída Rybiček z Varnsdorfu ještě doplnila, že i "když ji náhodou nepoznáme, tak ji také nesníme, protože netrháme nic neznámého".

Těší nás nás také zprávička z MŠ Národní: "S dětmi jsme si činnost moc užili, poznávali jsme i další rostliny v plenéru."
Děkujeme