Velikonoční jezdci

Děčín

V Děčíně – Podmoklech byl zvyk velikonoční jízdy obnoven po delším přerušení v roce 1887.

Brzy okolo půl páté ráno se sešli velikonoční jezdci u kostela v Podmoklech. Průvod se pak vypravil k poplužnímu dvoru, dále do Rozběles, Želenic, Václavova, Popovic, Krásného Studence, Horního Oldřichova, Bynova a zpět do Podmokel, kde byla sloužena mše.

Na fotografii je ovšem zachyceno procesí velikonončích jezdců na pravém břehu Labe v Děčíně na dnešním Komenského náměstí v roce 1901.