Zelený čtvrtek

Poslední večeře

Večer se slaví mše jako připomínka Poslední večeře Páně. Při mši naposledy zní zvony, které podle lidové tradice odletí do Říma.

Nastával čas pro řehtačky a klapačky, jejichž zvuk nahradil funkci zvonů. Na věže kostelů se vytáhly mohutné řehtačky, které zvaly věřící k modlitbě.

Tento zvyk je potvrzen ve Chřibské.

Poslední večeře Páně - malba na dřevě vznikla mezi léty 1600–1620.

Původně zdobila predelu pískovcového oltáře ve starším kostele sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu,
který byl stržen a nahrazen novým v letech 1766–1776.