Květná neděle

Vincenz Pilz

Poslední nedělí před Velikonocemi začíná Pašijový týden. V tento den si věřící připomínají Kristův vjezd do Jeruzaléma.

Kristův vjezd do bran jeruzalémských nakreslil v polovině 19. století Vincenz Pilz.