Postní neděle

Velikonoce

Liščí neděle
Maminky napekly v sobotu večer makové preclíky a rozvěsily je dětem na stromy, ráno po probuzení se děti dozvěděly, že jim je přinesla liška.
Pražná nebo sazometná neděle
Druhou neděli před Velikonocemi se pražilo jídlo z naklíčených zrn a řádně smýčilo.
Kýchavá neděle
Kdo si o třetí neděli třikrát kýchl, měl být zdravý celý rok.
Družebná neděle
Přátelé se scházeli a chodilo se také na námluvy. Družba šel představit nápadníka budoucímu tchánovi. Pekly se oblíbené koláče družbance.
Smrtná neděle
Vynášela se smrt a přinášelo nové léto do vesnice.
Květná neděle
Žehnaly se kočičky, které sloužily k drobnému domácímu čarování.