Květy se probouzí... 2024

místo

webové stránky muzea

Zveme malé i velké školáky na poučnou, možná nesnadnou, stezku, na které se budou setkávat s našimi bylinami z luk, lesíků, strání či od potoků a budou určovat jména, jež jim botanici přisoudili.

Soutěžní rostliny a otázky pro letošní ročník naleznete

pro mateřské školy, speciální školy a 1.-2. ročník základních škol zde:
http://www.muzeumvarnsdorf.cz/vystavy/kvety-se-probouzi-2024-0

pro 3.-9. ročník základních škol a víceletá gymnázia zde:
http://www.muzeumvarnsdorf.cz/vystavy/kvety-se-probouzi-2024