Barevné listí 2020

místo

Webové stránky muzea

Přírodovědná poznávací soutěž pro základní školy, speciální školy a víceletá gymnázia

Muzeum Varnsdorf, pobočka Oblastního muzea v Děčíně vás zve na 7. ročník podzimní přírodovědné poznávací soutěže BAREVNÉ LISTÍ

KDY: 1. - 31. října 2020

KDE: webové stránky muzea

PRO: 3. - 9. ročník základních škol, speciální školy, příslušné ročníky víceletých gymnázií, školní družiny a kluby

PRŮBĚH: Pro žáky 1. stupně a speciálních škol bude připraveno 15 fotografií rostlin, pro žáky 2. stupně základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií 30. Spolu s fotografiemi rostlin budou ke stažení záznamové listy, do kterých budou žáci zapisovat rodová a druhová jména dřevin. Vyplněné záznamové listy doručí do muzea – elektronicky, poštou nebo osobně. Listy můžou být vyplňovány přímo v počítači nebo se mohou vytisknout. Záznamové listy mohou žáci vyplňovat při hodině přírodovědy (přírodopisu, botaniky), ve školní družině či školním klubu nebo i samostatně doma. K odhalení jména rostliny je možné použít atlas rostlin. Předpokládáme, že každý bude pracovat sám za sebe (bez rady kohokoli) a v jeho práci bude mít čestnost významné místo. U speciálních škol (tříd) ponecháme zvážení účasti dětí a individuální pomoci na vyučujících.

Fotografie a záznamové listy budou na webových stránkách ve dnech od 1. do 31. října 2020.

Zápisové lístky je třeba doručit nejpozději do 4.11. 2020. Můžete je poslat poštou na adresu: Muzeum Varnsdorf Legií 2574, 407 44 Varnsdorf, nebo elektronicky: Varnsdorf@muzeumdc.cz