X

Dobrý den.
Psal se rok 1836 a dědičnému rychtáři se narodil třetí syn.
To jsem byl já.
Když mi bylo deset roků, zemřel nám tatínek. Maminka převzala jeho podnik do svých rukou, byla to žena velice inteligentní, aktivní a energická.
Zřejmě jsem tyto vlastnosti zdědil po ní.
Po základní škole jsem odešel do České Lípy studovat gymnázium, avšak studium jsem přerušil, abych se u nás, ve Varnsdorfu, naučil tradičním řemeslům, tkaní a barvení. Pracoval jsem pak jako barvíř v Rumburku.
V roce 1858 jsem se oženil s Annou Wähnerovou, která pocházela z měšťanské rodiny. Naše manželství bylo velice šťastné a postupně se nám narodilo pět dětí, jeden syn a čtyři dcery.
Po získání technického vzdělání jsem založil výrobní podnik. Dařilo se nám a naše práce získala i ocenění na světové výstavě v Paříži. Byl jsem prvním fabrikantem, který významně exportoval. Skutečně rád a s velkým zájmem jsem se věnoval také veřejným záležitostem. Vstoupil jsem do obecního zastupitelstva a v roce 1872 mě moji milí spoluobčané zvolili starostou. Starostoval jsem celých dvacet pět roků (až do konce svého žití).
Za tu dlouhou dobu se podařilo mnoho věcí. Postavili jsme školy, jatka, nový chorobinec, domov pro šestinedělky, vybudovali jsme vodovodní řád, přivedli kvalitní pitnou vodu do města, zlepšili pouliční osvětlení, založili spořitelnu, postavili hráze okolo říčky Mandavy a také mnoho cest, lávek a mostů … Jsem skutečně rád, že se mi podařilo uskutečnit mnoho věcí pro zlepšení samotného města i života lidí v něm.
Byl jsem také poslancem zemského sněmu, předsedou výboru Spořitelny, členem c. k. okresní školní rady a čestným členem mnoha spolků.
Ještě v zasedacím sále na radnici visí můj portrét?

Jsem:
a) Anton Engelman
b) Karl Raimund Goldberg
c) Rudolf Hübl