VIII

Dobrý den.
Narodil jsem se v Altwarnsdorfu, v domku v ulici, které dnes říkáte Ostrovní. Hned po škole jsem musel převzít otcův podnik. Stával v místě, kde později bratři Perutzové postavili svoji přádelnu a dnes v té budově vyrábějí kabelové svazky. Moje drahá manželka byla ženou velice schopnou i v oblasti obchodní, což bylo pro mě snad požehnáním. Ona vyřizovala veškeré záležitosti spojené s podnikem a já se mohl v klidu věnovat tomu, co mě ohromně bavilo, těšilo a naplňovalo. Vlastivědě. Díky přátelství s duchovními se mi otvíraly brány farních archivů, navštěvoval jsem pamětníky a při svých obchodních cestách muzea a knihovny. Časem jsem přenechal veškerou starost o podnik své ženě a svým synům.
Zájemci o historii Varnsdorfu mé nejvýznamnější dílo určitě znají. Poprvé vyšlo v roce 1852 v České Lípě u Philipa Geržabka. Jeho názvem bych vám příliš napověděl. K mým dalším pracím patří sbírka dokumentů k dějinám varnsdorfské farní obce, varnsdorfská farní kronika, sbírka dokumentů k dějinám Varnsdorfu. Ve všech najdete i mé ilustrace, veduty a plány. Překreslil jsem také situační plán stabilního katastru a doplnil jej o čísla popisná a o jména majitelů. V roce 1828 jsem napsal knihu o barvách - Färbe-buch, geschrieben und verfasst für meine Kinder. V ní jsou i rady z oblasti chemie, lékařství, malířství i recepty na pokrmy, které jsme v naší době jedli.
Ačkoli jsem zde neuvedl název mého nejznámějšího díla, poznali jste mě?

Jsem:
a) Alois Stolle
b) Alois Palme
c) Alois Richter