Velikonoční jezdci

Velikonoční jezdci

Na návrší u Kámene u vyzdobeného a mnoha lampami nasvíceného Krucifixu průvod zastavil a vyčkal východu slunce, jakmile se nad vzdálenými horami vynořil ohnivý sluneční kotouč, ozval se radostný křik. Když všichni vzdali takto slunci hold, seřadili se jezdci ke zpáteční jízdě do Ludvíkovic a odtud pokračovali do Děčína.

V Děčíně, byly uličky, kudy průvod projížděl, ozdobené vlajkami a očekával ho již početný dav. Jezdci jeli nejprve na náměstí a odtud k městskému kostelu. Zde zastavili a seřadili se k vyslechnutí mše svaté. Poté se průvod rozpadl a každý jel nejkratší cestou zpět domů.

Tolik Josef Bendel k děčínské velikonoční jízdě.

Zde se také uzavírá naše putování po velikonočních tradicích!