Velikonoční jezdci

Velikonoční jezdci

Od kostela průvod vyrazil do Dolních i Horních Mikulášovic, poté projel Tomášovem a Mikulášovičkami. Cestou zněly za doprovodu kapely náboženské písně zvěstující zmrtvýchvstání Krista. Průvod se zastavoval u větších usedlostí a také u drobných sakrálních objektů. Do kasičky se vybíraly dobrovolné příspěvky, později věnované na dobročinné účely. Poslední jízda se uskutečnila v roce 1938.

Spolek totiž musel být zrušen, a to podle Henleinova Nařízení o rozpuštění, převedení a začlenění organizací v sudetoněmeckých oblastech z 22. 10. 1938. Podle ústní tradice doložené i na fotografii, ještě v roce 1940 minimálně dva z bývalých členů spolku uskutečnili alespoň malou soukromou jízdu u svého statku v Mikulášovicích.