Velikonoční jezdci

Lipová

Zajímavý popis velikonoční jízdy v Krásné Lípě zachytil v roce 1820 Franz Aloys Mussik ve své knize Der Markt Schönlinde und dessen eingepfarrte Ortschaften:

„Každý rok na druhý den velikonoční se na prostorném náměstí shromáždí rozličná individua na koních a čekají na kostelní prapory. Jakmile prapory dorazí, do párů uspořádaný průvod vyrazí po všech cestách, i přifařených obcích. Vpředu vlají prapory, poté následují hráči na lesní rohy a zpěváci. Průvod uzavírá zástup jezdců. Lesní rohy troubí, zpěváci a všichni ostatní zpívají radostné Aleluja! Při každé velikonoční jízdě se koná dobrovolná sbírka, jejíž výtěžek je určen pro kostel, či dobročinné účely. Mnoha divákům je předvedeno divadelní představení, které povzbuzuje mysl k modlitbě a dobročinnosti. Impozantní dojem občas kazí nezkušení jezdci, jindy staří a těžcí tažní koně.“

Příjezd velikonočních jezdců ke kostelu sv. Šimona a Judy v Lipové na Velikonoce v roce 1934.