Pašijové hry

Pašijové hry

Na zelené louce vyrostla silueta Jeruzaléma a před ní se odehrála scéna odsouzení Ježíše římským prefektem Pilátem Pontským.