Velikonoční neděle

Ukřižování

Boží hod velikonoční, den kdy vstal Kristus z mrtvých. Na ranní mši se žehnaly různé druhy pokrmů od pečiva po vejce.

Ve Šluknovském výběžku a na Děčínsku svolávaly brzy ráno zvony velikonoční jezdce ke kostelu, odkud se pak v jízdním procesí vydávali zvěstovat zprávu o zmrtvýchvstání Krista. Další zajímavou tradicí bylo předvádění pašijových her.

Takto zachytil scénu zmrtvýchvstání na plátno neznámý malíř.