IV

Dobrý den.
Když jsem byl desetiletým klukem a běhával po prašných ulicích Karlsdorfu, můj tatínek, prostý tkadlec, pro mě koupil pozemek u Dolního mlýna a postavil na něm dům. Když mi bylo třicet dva roků, pořídil jsem do tohoto domu několik tkalcovských stavů a zaměstnal několik domácích tkalců. Tehdy mě snad ani nenapadlo, že jednou bude naše malá firma patřit k největším textilním podnikům ve městě.
Nejprve jsme vyráběli různé druhy lněných látek, a když bylo povoleno dovážet bavlnu, začali jsme vyrábět nízké samety. Koncem 18. století můj bratr Johann Georg postavil tiskárnu kartounu, barvírnu a přádelnu bavlny. Naší největší specialitou byly jednobarevné samety, zejména ty černé.
V roce 1810 jsme postavili reprezentativní obytnou budovu s budovou výrobní na Hauptstraße (dnes jí říkáte Národní).
Naše firma vzkvétala. Kupovali jsme moderní stroje a přijímali stále více pracovníků. V polovině 19. století jsme byli největší textilní manufakturou ve Varnsdorfu. Vyráběli jsme především samety, pestré pikety, kepry, moleskin a oriental. Na mezinárodních výstavách jsme získávali i stříbrné medaile (Lipsko, Vídeň).
Dokázali jsme zdolat mnohé překážky, ani rozsáhlý požár nás nezničil, ale rok 1945 byl zlomový. Stejně jako mnoho dalších textilních továren, i ta naše se stala součástí národního podniku Velveta.
Až půjdete koupit milý dárek z keramiky do malého domku s věžičkou, vzpomeňte na naši firmu. Ten obchůdek býval vrátnicí do ní. Ano, ta velká opuštěná klasicistní budova za ním, kterou zdobí čtyři antické sloupy, to je ta naše nádherná reprezentativní vila.

Už víte, kdo jsem?
a) Anton Fröhlich
b) Josef Hanisch
c) Josef Liebisch