Květy se probouzí... 2023 - Poznali jste je?

místo

webové stránky muzea

trvá do

Jarní přírodovědná soutěž pro 3. - 5. ročník ZŠ

Poznali jste tyto rostliny?

U posledních tří si můžete jméno vymyslet, uvedené názvy jsou od dětí :-)

Z těchto rostlin je zákonem chráněná pouze jedna, a to bledule jarní v kategorii ohrožený druh.
V Červeném seznamu ohrožených druhů jsou zapsány: bledule jarní, prvosenka vyšší, kyčelnice devítilistá.