A na úplný závěr...

Výstavu pro Vás připravil Mgr. Josef Rybánský. Většina použitých obrazových příloh je ze sbírek Oblastního muzea v Děčíně a jeho poboček ve Varnsdorfu a Rumburku. Unikátní fotografie pašijové hry ze Severního vlastní soukromý sběratel.

Seznam použité literatury:

Josef BENDEL, Volkskunde der Deutschen im östlichen u. nördlichen Böhmen, Wien und Prag 1915

Věra FROLCOVÁ, Velikonoce v české lidové kultuře, Praha 2020

Virgil GROHMANN, Dramatissche Volkspoesie in Nordböhmen, in: Deutsches Museum, Zeitschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben, Vierte Jahrgang, 1854, Januar–Juni, s. 350-352

Franz Aloys MUSSIK, Der Markt Schönlinde und dessen eingepfarrte Ortschaften: nebst einem kurzen Abrisse der Herrschaften, Böhmisch Kamnitz, Heinsbach, Schlukenau und Rumburg, Prag 1820

Ostern in Böhmen, in: Nordböhmische Gebirgsbote, Nr. 26, 1. 4. 1865, s. 105

Österreichische Volkszeitung, Warnsdorf, 36. Jahrgang, Nr. 17, 24. 4. 1908, s. 6