Velký pátek

Pašijový kříž

Pašijový kříž se stavěl také v Lipové. V roce 1934 byl osvětlen olejovými lucernami.