Varnsdorfané se zajímají o své muzeum

Pracovníci varnsdorfského muzea byli velmi a mile překvapeni velkým zájmem návštěvníků, varnsdorfských a dokonce i nevarnsdorfských, kteří přišli dne 5. června na komentovanou prohlídku svého muzea s představením jeho budoucnosti. Prohlídku pořádal Kruh přátel muzea Varnsdorf.
Mgr. Josef Rybánský, kurátor sbírek varnsdorfského muzea, před hlavním vstupem do muzea přivítal účastníky a krátce a výstižně představil budovu a její historický vývoj. V atriu komplexu budov následně přiblížil vizi nových muzejních prostor. Návštěvníci si mohli projít budovy muzea od sklepení až po půdu, nahlédli do budoucích expozic, depozitářů, kanceláří, přednáškového sálu …
V minulých výstavních prostorách a kancelářích v přízemí na účastníky čekaly tři výstavy. Výstava Muzeum do ulic s výběrem toho nejzajímavějšího, co se v muzejních sbírkách ukrývá, prezentační výstava Vize varnsdorfského muzea s architektonickou studií dispozičního řešení od Architektonického studia Merboltice, vypracovanou pod vedením Ing. arch. Tomáše Eflera, a agitační „Výstava z půdy“ o budouvání socialismu v sedmdesátých letech. Všechny tři výstavy měly u návštěvníků úspěch a byly prohlíženy s velkým zájmem.
Davem, asi čtyřicetihlavým, také zaznívalo těšení na otevření nového varnsdorfského muzea.