Rekonstrukce budovy muzea ve Varnsdorfu

2. září 2019 vypsal Ústecký kraj výběrové řízení na projektanta. Předmětem plnění je dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení, dokumentace pro zadání a provedení stavby, inženýrská činnost pro získání povolení stavby stavebním úřadem a autorský dozor po celou dobu výstavby. Kdo se zhostí nelehkého úkolu, budeme vědět na konci září. Odkaz: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=272902

Pokud vše dopadne dobře, měla by ve Varnsdorfu vzniknout nově upravená budova pro potřeby muzea, což je v českých podmínkách hodně výjimečné. Budeme se snažit, aby jeho podoba odpovídala 21. století.