Květy se probouzí ... 2019 - vyhodnocení

Soutěže se zúčastnilo 26 žáků. Za každé rodové a druhové jméno bylo možné získat jeden bod, celkem 37 bodů v kategorii 1. stupně ZŠ a Speciálních škol a 69 bodů v kategorii 2. stupeň ZŠ a víceletých gymnázií. Vzhledem k tomu, že bylo možné používata atlasy rostlin a internet, je hodnocení přísnější co se týče přesností názvů.

Soutěžícím děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme a vyučujícím děkujeme za organizaci ve třídě a doručení záznamových listů.