Druhá prohlídka muzea

I „prázdné“ muzeum přilákalo přes tři desítky návštěvníků k druhé prohlídce budovy muzea s průvodním slovem ředitele Oblastního muzea v Děčíně, pana Ing. Vlastimila Pažourka.

Pan ředitel podrobně seznámil účastníky prohlídky s představou nového uspořádání muzejních prostor tak, že už se všichni viděli procházet se skvostně vybavenou manufakturní vilou, při tkaní plátna na tkalcovském stavu či pohodlně uvelebeni v přednáškovém sále zastřešeného atria.

Po vyčerpávajícím vhledu do projektu budoucího muzea přiblížil kurátor sbírek varnsdorfského muzea Mgr. Josef Rybánský historii komplexu muzejních budov a představil některé nestěhovatelné exponáty, například portály zaniklých domů města Varnsdorf.
Nové popisky na několika předmětech nejen připomněly - „zde jste v muzeu“.

Pro odvážné návštěvníky byl připraven pracovní list se sedmi otázkami, po jehož vyplnění a kontrole obdržel každý pexeso zachycující život a dílo významného varnsdorfského rodáka, světově proslulého sochaře Vincenze Pilze.

K prohlédnutí byly opět připraveny tři výstavy - výstava Muzeum do ulic s výběrem toho nejzajímavějšího, co se v muzejních sbírkách ukrývá, prezentační výstava Vize varnsdorfského muzea s architektonickou studií dispozičního řešení od Architektonického studia Merboltice, vypracovanou pod vedením Ing. arch. Tomáše Eflera, a agitační „Výstava z půdy“ o budouvání socialismu v sedmdesátých letech.

I „prázdná“ muzejní budova má co nabídnout … a co teprve „plná – plná výstavami, expozicemi a doprovodnými nebo kulturními akcemi“.