Vyhodnocení přírodovědné soutěže Barevné listí 2018

Podzimní přírodovědné poznávací soutěže Barevné listí se zúčastnilo 30 žáků v kategorii 7. ročník.
Za každý správně určený druh (rodové a druhové jméno) soutěžící mohl získat jeden bod, za pouhé rodové jméno půl bodu a za určení poddruhu další půl bodu. Vzhledem k možnému použití atlasů nebo internetu, které mohlo napomoci napsat přesný název, byly "udělovány" otazníky, které značily místa nejasných překlepů.

Diplomy jsou uděleny prvním místům s nejvyšším počtem bodů a s nejnižším počtem otazníků.

Na prvních místech se umístili žáci sedmého ročníku základní školy ve Velkém Šenově s nejvyšším možným počtem bodů 30,5:

Marek Králík
Filip Rejzek
Zuzana Koláčková

Třídy 7. A a 7. B základní školy ve velkém Šenově získaly Čestné tituly za vynikající výsledky v této soutěži.

Blahopřejeme!