Poznali jste je?

místo

webové stránky muzea

trvá do

Jména dřevin pro poznávací přírodovědnou soutěž odhalena - 2.stupeň ZŠ a víceletá gymnázia