Programy pro školy a školky

Muzejní edukativní programy pro školy

Pro 2. - 5. ročník ZŠ:

PTAČÍ SVĚT VELKÉHO RYBNÍKA

Kdo žije v okolí rybníka?  Jaké záhadné zvuky se ozývají z rákosí?

Hravou formou se žáci seznámí s obyvateli okolí rybníka a některé se naučí poznávat podle hlasu.
 

Pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií:

VÝPRAVA DO GEOLOGICKÉ MINULOSTI ŠLUKNOVSKA

Jaké horniny jsou skryté pod zemí?  Jak se měnila a co formovalo tvář krajiny?  Co se děje, když se země láme?

 

NÁVŠTĚVA MOKŘADU

Kdo žije v okolí rybníka?  Je mokřad nebezpečnou krajinou?  Proč je dnes u rybníka méně ptactva?

 

Místo: Oblastní muzeum v Děčíně, pobočka RUMBURK, Na Valech 401/4, přírodovědná expozice

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Délka programu: 60 - 70 minut

Cena: 15 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

S sebou: psací potřeby

Objednání: Renata Procházková, email: prochazkova@muzeumdc.cz, tel.: 412 334 107

 

Přírodovědné soutěže a projekty

BAREVNÉ LISTÍ

je podzimní přírodovědná poznávací soutěž pro žáky 3 - 9. ročníků základních škol, škol speciálních a studentů primy až kvarty víceletých gymnázií.

Termín: říjen

 

KVĚTY SE PROBOUZÍ ...

je jarní přírodovědná poznávací soutěž pro žáky 3. - 9. ročníků základních škol, škol speciálních a studentů primy až kvarty víceletých gymnázií.

Termín: květen

 

KDE BYDLÍ JIŘIČKY?

Přírodovědný projekt pro mateřské, základní a speciální školy, při kterém budou děti poznávat život jednoho našeho pěvce.

Termín: leden - květen 2019 (s přesahem do září)