Přednáška Vincenz Pilz / rakouský Michelangelo

místo

Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

Výprava za dílem nejznámnějšího varnsdorfského rodáka

Přednáška nabízí průřez dílem významného sochaře 19. století, který upadl téměř v zapomnění, i přestože se svým dílem výrazně spolupodílel na formování vzhledu hlavního města Rakousko-uherské monarchie ve druhé polovině 19. století. Především
díky tvůrčí spolupráci s dánským architektem Theofilem Hansenem vytvořil Pilz několik zásadních děl – Neptuna na budově Burzy a osm bronzových kvadrig na střeše
vídeňského parlamentu.