Květy se probouzí ... 2021

místo

webové stránky muzea

Jarní přírodovědná soutěž v poznávání bylin

Muzeum Varnsdorf, pobočka Oblastního muzea v Děčíně vás zve

na 7. ročník jarní přírodovědné poznávací soutěže KVĚTY SE PROBOUZÍ ...

KDY: 1. 5. - 10. 6. 2021

KDE: webové stránky muzea

PRO: 3. - 9. ročník základních škol, speciální školy, příslušné ročníky víceletých gymnázií, školní družiny a kluby a všechny ostatní

PRŮBĚH: Na webových stránkách je pro vás připraveno 28 rostlin, z nichž prvních 14 je určeno dětem 1. stupně základních škol a dětem škol speciálních.

Spolu s fotografiemi rostlin budou na webových stránkách muzea ke stažení záznamové listy, do kterých budete zapisovat rodová a druhová jména bylin. Nezapomeňte napsat i své jméno, ročník, případně kategorii (Pro zúčastněné děti jednotlivce to znamená třídu, středoškoláci napíšou střední škola, další kategorií jsou dospělí a senioři).

Soutěžící – jednotlivci napíšou svůj e-mail.

Zápisové listy můžete vytisknout nebo vyplňovat v počítači a poslat elektronicky.

Vyplněné záznamové listy prosím doručte do muzea – elektronicky, poštou nebo osobně. Listy můžou být vyplňovány přímo v počítači nebo se mohou vytisknout.

Není třeba použít předtištěné záznamové listy, jména rostlin můžete napsat i ve wordu nebo excelu, jen nesmíte zapomenout připsat jméno a kategorii (ročník, školu).

K odhalení jména rostliny je možné použít atlas rostlin nebo internet.

Fotografie a záznamové listy budou na webových stránkách ve dnech od 1. května do 10. června 2021.

Vítězové i účastníci – jednotlivci obdrží náš diplom (proto je ještě potřeba napsat e-mailovou adresu, kam diplom pošleme). Školám – žákům pošleme diplomy poštou.

Záznamové listy je třeba doručit nejpozději do 11. 6., tzn. elektronicky nebo osobně musí být v pátek 11. 6. 2021 v muzeu, v případě odeslání poštou s razítkem 10. 6. 2021.

 

Můžete je poslat poštou (přinést osobně, vhodit do schránky) na adresu: Muzeum Varnsdorf Legií 2574, 407 44 Varnsdorf nebo elektronicky: Varnsdorf@muzeumdc.cz