Barevné listí 2019

místo

webové stránky muzea

Podzimní přírodovědná soutěž v poznávání dřevin

Muzeum Varnsdorf, pobočka Oblastního muzea v Děčíně

vás zve na 6. ročník podzimní přírodovědné poznávací soutěže

BAREVNÉ LISTÍ

KDY: 1. - 31. října 2019

KDE: webové stránky muzea

PRO: 3. - 9. ročník základních škol, speciální školy, příslušné ročníky víceletých gymnázií, školní družiny a kluby

PRŮBĚH: Pro žáky 1. stupně a speciálních škol bude připraveno 15 fotografií rostlin, pro žáky 2. stupně základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií 30.
Spolu s fotografiemi rostlin budou ke stažení záznamové listy, do kterých budou žáci zapisovat rodová a druhová jména dřevin.
Vyplněné záznamové listy doručí do muzea – elektronicky, poštou nebo osobně. Listy můžou být vyplňovány přímo v počítači nebo se mohou vytisknout.
Záznamové listy mohou žáci vyplňovat při hodině přírodovědy (přírodopisu, botaniky), ve školní družině či školním klubu nebo i samostatně doma.
K odhalení jména rostliny je možné použít atlas rostlin. Předpokládáme, že každý bude pracovat sám za sebe (bez rady kohokoli) a v jeho práci bude mít čestnost významné místo. U speciálních škol (tříd) ponecháme zvážení účasti dětí a individuální pomoci na vyučujících.

Fotografie a záznamové listy budou na webových stránkách ve dnech od 1. do 31. října 2019.
Zápisové lístky je třeba doručit nejpozději do 31. 10., tzn. elektronicky musí být v muzeu 31. 10. 2019, v případě odeslání poštou s razítkem 31. 10. 2019.

Můžete je poslat poštou na adresu:
Muzeum Varnsdorf
Legií 2574
407 44 Varnsdorf

nebo elektronicky:
Varnsdorf@muzeumdc.cz