Barevné listí

místo

webové stránky muzea

Zveme žáčky mateřských, základních a speciálních škol na podzimní přírodovědnou soutěž v poznávání dřevin.

Muzeum Varnsdorf Vás srdečně zve k poznávání naší krásné přírody prostřednictvím 8. ročníku podzimní soutěže Barevné listí.

V letošním ročníku se setkáte s dřevinami, které v našich lesích nepotkáte.

 

KDY:      1. - 31. října 2021

KDE:      webové stránky muzea

PRO:      MŠ, ZŠ, speciální školy, příslušné ročníky víceletých gymnázií, školní družiny a kluby

PRŮBĚH: Na webových stránkách muzea jsou připraveny fotografie dřevin pro každou danou kategorii a soupis vyobrazených rostlin. Žáci přiřazují k fotografiím názvy dřevin a ty pak zapisují do záznamového listu.

Pro žáky mateřských a speciálních škol a pro 1. ročník ZŠ je připraveno 10 fotografií rostlin a dvě otázky, pro žáky 2. - 5. ročníku ZŠ 15 fotografií rostlin, pro žáky 2. stupně ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií 30 fotografií.

Spolu s fotografiemi rostlin budou ke stažení záznamové listy, do kterých budou žáci zapisovat rodová a druhová jména dřevin. V případě mateřský škol, speciálních škol a 1. tříd ZŠ předpokládáme kolektivní práci a záznamový list (vyplněn paní učitelkou) bude poslán za celou třídu. Ve školních družinách a klubech rozhoduje třída (pro zařazení do kategorie), kterou žák navštěvuje. U speciálních škol (tříd) ponecháme zvážení účasti dětí a individuální pomoci na vyučujících, kdy mohou pracovat jako celá třída nebo každý žák sám.

Vyplněné záznamové listy se doručí do muzea – elektronicky, poštou nebo osobně. Listy můžou být vyplňovány přímo v počítači nebo se mohou vytisknout. Záznamové listy mohou žáci vyplňovat při hodině přírodovědy (přírodopisu, botaniky), ve školní družině či školním klubu nebo i samostatně doma. K odhalení jména rostliny je možné použít atlas rostlin. Předpokládáme, že každý bude pracovat sám za sebe (bez rady kohokoli) a v jeho práci bude mít čestnost významné místo.

Fotografie a záznamové listy budou na webových stránkách muzea ve dnech od 1. do 31. října 2021.

Zápisové lístky je třeba doručit nejpozději do 5. 11. 2021.

Můžete je poslat poštou na adresu: Muzeum Varnsdorf, Legií 2574, 407 47 Varnsdorf

nebo elektronicky: Varnsdorf@muzeumdc.cz

 

Soutěžní fotografie pro MŠ, speciální školy a 1. ročník ZŠ zde .

Soutěžní fotografie pro 2. - 5. ročník ZŠ zde .

Soutěžní fotografie pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií zde.