Barevné listí

místo

webové stránky muzea

1. - 15. října 2018
Přírodovědná soutěž v poznávání dřevin pro základní a speciální školy a pro víceletá gymnázia

Muzeum Varnsdorf, pobočka Oblastního muzea v Děčíně vás zve na 5. ročník podzimní přírodovědné poznávací soutěže BAREVNÉ LISTÍ.

KDY: 1. - 15. října 2018

KDE: webové stránky muzea

PRO: 3. - 9. ročník základních škol, speciální školy, příslušné ročníky víceletých gymnázií, školní družiny a kluby

PRŮBĚH: Pro žáky 1. stupně a speciálních škol bude připraveno 15 fotografií rostlin, pro žáky 2. stupně základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií 30.
Spolu s fotografiemi rostlin budou ke stažení záznamové listy, do kterých budou žáci zapisovat rodová a druhová jména dřevin.
Vyplněné záznamové listy doručí do muzea – elektronicky, poštou nebo osobně. Listy můžou být vyplňovány přímo v počítači nebo se mohou vytisknout.
Záznamové listy mohou žáci vyplňovat při hodině přírodovědy (přírodopisu, botaniky), ve školní družině či školním klubu nebo i samostatně doma.
K odhalení jména rostliny je možné použít atlas rostlin. Předpokládáme, že každý bude pracovat sám za sebe (bez rady kohokoli) a v jeho práci bude mít čestnost významné místo.
U speciálních škol (tříd) ponecháme zvážení účasti dětí a individuální pomoci na vyučujících.

Fotografie a záznamové listy budou na webových stránkách ve dnech od 1. do 15. října 2018.
Zápisové lístky je třeba doručit nejpozději do 16. 10., tzn. elektronicky musí být v úterý 16. 10. 2018 musí být v muzeu, v případě odeslání poštou s razítkem 16. 10. 2018.

Můžete je poslat poštou na adresu:
Muzeum Varnsdorf
Legií 2574
407 44 Varnsdorf

nebo elektronicky:
Varnsdorf@muzeumdc.cz