Velikonoční jezdci

Velikonoční jezdci

V roce 2011 obnovil velikonoční jízdy mikulášovický rodák Roman Klinger. Navazuje tím na svého pradědečka Františka Mayera, jenž se podílel na organizování jízd před jejich oficiálním zrušením německými úřady v roce 1938. Patrná je snaha o co nejvěrohodnější obnovení tradice.