MUZEUM PRO ŠKOLY A PRO DĚTI

NEŽ ZA(Z)VONÍ VÁNOCE

Adventní cyklus vyprávění o světcích tohoto období, o lidových zvycích s nimi spojených s malým tvořením nebo luštěním. Jednotlivé sešity naleznete na této stránce.

 

Přírodovědné soutěže

BAREVNÉ LISTÍ
Podzimní přírodovědná soutěž v poznávání dřevin pro žáky 3 - 9. ročníků základních škol, škol speciálních a studentů primy až kvarty víceletých gymnázií. O letošní soutěži se dozvíte zde.
Termín: říjen
PTAČÍ DEN
Přírodovědná soutěž pro žáky základních škol, škol speciálních a studentů primy až kvarty víceletých gymnázií věnovaná ptačí říši.
Termín: duben (v roce 2020 se neuskuteční)
KVĚTY SE PROBOUZÍ ... (jaro a s ním i jarní rostliny)
Jarní přírodovědná soutěž v poznávání bylin pro žáky 3. - 9. ročníků základních škol, škol speciálních a studentů primy až kvarty víceletých gymnázií.
Termín: květen