MUZEUM PRO ŠKOLY A PRO DĚTI

Studijní listy s metodikou

Připravujeme pro školy studijní (badatelské) listy, které učitelé mohou využít i při distanční výuce. Součástí studijních listů je i metodická podpora pro učitele.

 

Přírodovědné soutěže

BAREVNÉ LISTÍ
Podzimní přírodovědná soutěž v poznávání dřevin pro žáky 3 - 9. ročníků základních škol, škol speciálních a studentů primy až kvarty víceletých gymnázií.
Termín: říjen
KVĚTY SE PROBOUZÍ ... (jaro a s ním i jarní rostliny)
Jarní přírodovědná soutěž v poznávání bylin pro žáky 3. - 9. ročníků základních škol, škol speciálních a studentů primy až kvarty víceletých gymnázií.
Termín: květen