Muzejní programy pro školy a skupiny

Muzejní výukové a animační programy pro školy a školky jsou připraveny v pobočce Oblastního muzea v Děčíně v Rumburku.

 

Přírodovědné soutěže a projekty

BAREVNÉ LISTÍ
Podzimní přírodovědná poznávací soutěž pro žáky 3 - 9. ročníků základních škol, škol speciálních a studentů primy až kvarty víceletých gymnázií.
Termín: říjen
KVĚTY SE PROBOUZÍ ... (jaro a s ním i jarní rostliny)
Jarní přírodovědná poznávací soutěž pro žáky 3. - 9. ročníků základních škol, škol speciálních a studentů primy až kvarty víceletých gymnázií.
Termín: květen
KDE BYDLÍ JIŘIČKA?
Přírodovědný projekt pro mateřské, základní a speciální školy, při kterém budou děti poznávat život jednoho našeho pěvce.
Termín: leden - květen 2019 (s přesahem do září)