Muzejní edukativní programy pro školy

Oblastní muzeum v Děčíně, pobočka Rumburk, připravilo pro základní školy a víceletá gymnázia nové muzejní programy k přírodovědné expozici.

Pro 2. - 5. ročník ZŠ:

PTAČÍ SVĚT VELKÉHO RYBNÍKA

Kdo žije v okolí rybníka?

Jaké záhadné zvuky se ozývají z rákosí?

Hravou formou se žáci seznámí s obyvateli okolí rybníka a některé se naučí poznávat podle hlasu.
 

Pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií:

VÝPRAVA DO GEOLOGICKÉ MINULOSTI ŠLUKNOVSKA

Jaké horniny jsou skryté pod zemí?

Jak se měnila a co formovalo tvář krajiny?

Co se děje, když se země láme?

 

NÁVŠTĚVA MOKŘADU

Kdo žije v okolí rybníka?

Je mokřad nebezpečnou krajinou?

Proč je dnes u rybníka méně ptactva?

 

Místo: Oblastní muzeum v Děčíně, pobočka RUMBURK, Na Valech 401/4

přírodovědná expozice

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Délka programu: 60 - 70 minut

Cena: 15 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

S sebou: psací potřeby

Objednání: Renata Procházková, email: prochazkova@muzeumdc.cz, tel.: 412 334 107