Pašijové hry

Pašijové hry

Pašijová hra se v Severním hrála i v prvních desetiletích 20. století. Její podoba se ale výrazně proměnila, posunula se od divadelního provedení s deklamovaným textem k inscenaci živých obrazů v přírodě. Díky souboru pohlednic vydaných v roce 1912 víme, že se každoročně inscenovalo 10 živých obrazů, které popisovaly život Ježíše Krista od narození po zmrtvýchvstání.

Na fotografii vidíme Ježíše spolu s učedníky při poslední večeři.