Květy se probouzí... 2023 - Poznali jste je?

místo

webové stránky muzea

trvá do

Jarní přírodovědná soutěž pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Poznali jste tyto rostliny?

Jména posledních tří "rostlin" jsou výsledkem přemýšlení žáků.

V této skupině rostlin byly dvě zákonem chráněné: měsíčnice vytrvalá a prstnatec májový, obě v kategorii ohrožený druh.
V Červeném seznamu ohrožených druhů jsou zaznamenány: prvosenka vyšší, kyčelnice devítilistá, měsíčnice vytrvalá, prstnatec májový a starček potoční.