Další naše výstava je v Německu

Již delší čas spolupracujeme s Heimatmuseum Nordböhmisches Niederland, které najdete v Böblingenu, v městečku ležícím ve spolkové zemi Bádensko-Württenbersko. Tento rok zde prezentujeme již naší druhou výstavu. V lednu až březnu to byla výstava o varnsdorfském rodákovi a sochaři - Život a dílo Vincenze Pilze. Od listopadu pak pokračujeme výstavou Drobné sakrální památky Šluknovského výběžku a Horní Lužice.